Ohlášky 10. 3. 2024

  • Dnes je 4. neděle postnílaetare. Příští neděle bude 5. postní.
  • Dnes při večerní mši svaté zazní renezanční polyfonie v provedení sboru Amici musicæ antiquæ (čti: amící muzicé antíkvé)
  • Připomínáme a zveme k účasti na křížových cestách:
    • v úterý ve 20 hod na Petříně, sraz u 1. zastavení
    • v pátek v 17:30 zde v bazilice, tentokrát jí povedou naši terciáři.
  • V sobotu 16. 3. se uskuteční již tradiční pěší pouť do Hájku. Zahájení poutě bude v naší bazilice v 8:30. Mše svatá v Hájku je plánovaná na 12:30. Hlaste se P. Mikulášovi.
  • V úterý se sešla volební komise a po otevření schrány jsme zjistili, že je navrhováno 27 kandidátů do pastorační rady. Nyní probíhá oslovování navržených, zda souhlasí s kandidaturou a do 15. března se mohou vyjádřit. V neděli 17. března bude vyvěšen seznam těch, kteří souhlasí s kandidaturou. Termín volby bude včas vyhlášen. Děkujeme za spolupráci!