Ohlášky 11. 2. 2024

  • Dnes slavíme 6. neděli v liturgickém mezidobí a zároveň Světový den nemocných. Ve středu je Popeleční středa, kterou vstupujeme do postní doby. Příští neděle bude 1. postní.
  • Na Popeleční středu se při mši svaté v 7:15 a v 18:00 bude udělovat popelec. Je to také den přísného postu, tj. půst od masa a půst újmy (jednou za den se najíst do sytosti). Půst od masa zavazuje od 14 let věku, půst újmy od 18 – 60 let. Výjimku mají ti, kteří ze zdravotních důvodů nemohou půst zachovat bez negativního vlivu na své zdraví.
  • V pátek bude první křížová cesta v bazilice v 17:30. Pokud můžete, zveme vás na tuto postní pobožnost. Po celou postní dobu budou křížové cesty vždy v úterý od 20.00 od 1. zastavení na Petříně a v pátek v 17.30 v bazilice.
  • sobotu 2. března se v naší farnosti uskuteční postní duchovní obnova, na kterou se můžete zapsat vzadu v bazilice a po Popeleční středě i na webu farnosti. Bude na téma: On nás proměňuje a povede ji P. Bonaventura, kapucín od Lorety.
  • Informace z arcibiskupství:

Informace generálního vikáře pražského arcibiskupství Mons. Jana Balíka „Církev se nikdy neobešla bez darů. I když se budeme snažit hospodařit se svěřeným majetkem co nejlépe, podpora a zapojení věřících jsou pro nás stále důležité. Proto jsme se nechali inspirovat brněnskou zkušeností a spouštíme projekt DONÁTOR – příležitost pro každého přispět na mzdovou podporu kněží,“ podle jeho slov jde o nástroj, který umožní věřícím a ostatním dobrodincům podpořit konkrétně svou farnost darem do účetního fondu na mzdovou podporu duchovních nebo přímo do své farnosti.

Donátoři se od ledna mohou registrovat a určit výši svého finančního daru na webové adrese: praha.donator.cz

Tím se ruší sbírky na mzdovou podporu kněží a je možné přispívat výše uvedeným novým způsobem. Děkujeme za podporu!