Ohlášky 11. 6. 2023

  • Dnes slavíme 10 neděli v mezidobí. V úterý bude památka Antonína z Padovy, kněze a učitele církve a ve čtvrtek památka sv. Víta, mučedníka. V pátek bude slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a v sobotu naváže památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Příští neděle bude 11. v mezidobí.
  • V neděli 25. 6. při mši svaté v 10:00 některé děti v naší farnosti příjmou křest a první svaté přijímání. Po mši svaté bude malé pohoštění pro všechny v Salle tereně. Bude to zárověň setkání při příležitosti konce školního roku a začátku prázdnin. Rodiče, děti i ostatní farníci jsou srdečně zváni.