Ohlášky 14. 5. 2023

  • Dnes slavíme 6. neděli velikonoční. V úterý je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, ve čtvrtek bude slavnost Nanebevstoupení Páně, v pátek oslavíme svátek Výročí posvěcení pražské katedrály a v sobotu bude nezávazná památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze. Příští neděle bude 7. velikonoční.
  • Dnešní neděle je dnem modliteb za pronásledované křesťany ve světě a také sbírka této neděle je na tento účel věnována. Děkujeme za podporu!
  • Dnes nebudou nešpory ke křestnímu prameni.
  • Ve čtvrtek o slavnosti Nanebevstoupení Páně bude večer v 18.00 pontifikální mše svatá, kterou bude celebrovat pan opat Daniel. Májová ani adorace v ten den nebudou.
  • Od pátku se budeme na začátku mše svaté modlit novénu k Duchu Svatému a proto bude májová v době novény po mši svaté.
  • Příští neděli bude po večerní mši svaté v 19.00 slavnostnější májová, kde zazpívá také náš chrámový sbor. Po ní jste v 19:30 zváni na poslední nešpory ke křestnímu prameni.
  • 2. 6. se bude konat tradiční Noc kostelů. Prosíme opět o pomoc při organizaci i průběhu této akce. Kdo byste se chtěl zapojit do dění, hlaste se, prosím, u našeho kostelníka, pana Tomáše Vance. Děkujeme!
  • Na webu farnosti máte informace k farní pouti do Izraele a také možnost přihlášení se na tento zájezd. Více informací u P. Mikuláše.