Ohlášky 16. 7. 2023

  • Dnes slavíme 15.  neděli v mezidobí. Tento týden nás čekají tři nezávazné památky a to: zítra, v pondělí, sv. Česlava a Hyacinta, kněží, ve čtvrtek, sv. Apolináře, biskupa a mučedníka a v pátek, sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve. V sobotu oslavíme svátek sv. Marie Magdalény. Příští neděle bude 16. v liturgickém mezidobí. Tento den je vyhlášen jako Světový den prarodičů a seniorů. Nezapomínejme na ně, zvlášť návštěvou a pomocí jim buďme nablízku.
  • Zvlášť srdečně zveme k účasti na dopolední mši svaté příští neděli 23. 7. v 10.00, kterou bude v naší bazilice celebrovat novokněz Jakub Žákavec a po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání.
  • Čtvrteční adorace po večerní mši svaté zůstávají i během prázdnin, jste na ně srdečně zváni. Adorace je vždy zakončena modlitbou kompletáře a svátostným požehnáním.
  • V sobotu o svátku sv. Marie Magdalény bude ranní mše svatá v 7:15konventní kapli našeho kláštera, která je zasvěcená této světici. Příchod do kaple je přes pivní dvorek.
  • Přejeme všem požehnané letní dny, ať Vás Pán opatruje na Vašich výletech a dovolených!