Ohlášky 17. 3. 2024

 • Dnes je 5. neděle postní. V úterý oslavíme slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Příští neděle bude Květná, neboli pašijová.
  • Obřady dopolední mše začnou v kostele sv. Rocha, kde posvětíme ratolesti a při průvodu do baziliky si připomeneme Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma.
  • Při večerní mši posvětíme ratolesti v kapli sv. Norberta v bazilice.
  • Květnou nedělí začne svatý týden.
  • Příští neděli vás zveme na postní obrazovou a hudební meditaci, která bude součástí nešpor v 19:30.
 • Připomínáme a zveme k účasti na křížových cestách:
  • v úterý ve 20 hod na Petříně, sraz u 1. zastavení
  • v pátek v 17:30 zde v bazilice, tentokrát ji povedou biřmovanci
 • Ve vývěsce vzadu v bazilice je zveřejněn seznam kandidátů, kteří přijali kandidaturu do pastorační rady. Jsou tam také jména těch, kteří jsou delegováni a kteří jsou členy pastorační rady z funkce.
 • Volba pastorační rady proběhne na 2. neděli velikonoční 7. dubna po dopolední i večerní mši svaté.
 • Vzadu v bazilice se můžete zapsat na adoraci u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu. Děkujeme!
 • Připomínáme možnost svátostí smíření půl hodiny před večerní mši svatou. Je možné si domluvit termín i individuálně.