Ohlášky 18. 6. 2023

  • Dnes slavíme 11 neděli v mezidobí. V pondělí máme nezávaznou památku Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa, ve středu památku sv. Aloise Gonzagy, řeholníka a ve čtvrtek památku sv. Paulina Nolánského, biskupa. V sobotu pak oslavíme slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Příští neděle bude 12. v mezidobí.
  • Příští neděli 25. 6. při dopolední mši svaté v 10:00 přijmou některé děti naší farnosti křest a 1. svaté přijímání. Po mši svaté pak bude farní kafe, na něž srdečně zveme. Od 9:15 se bude připravovat Salla terena, prosíme také o pomoc s přípravou. Děkujeme!