Ohlášky 19. 3. 2023

 • Dnes slavíme 4. neděli postní – radostná, Laetare. Zítra je Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie, v sobotu pak Slavnost Zvěstování Páně. Příští neděle bude 5. postní.
 • Připomínáme pravidelnou modlitbu křížové cesty, na kterou srdečně zveme:
  • v úterý od 20 hodin na Petříně, sraz u 1. zastavení
  • v pátek od 17:30 zde v bazilice povede P. Mikuláš
 • Po této (jen dopoledne) mši svaté bude v sakristii krátké organizační setkání zájemců o přípravu na svátost biřmování. Ještě stále je možné se hlásit k přípravě.
 • Dnes v 19:30 jste zváni na nešpory s hudebně-obrazovou meditací.
 • Připomínáme pěší pouť ze Strahova do Hájku u Prahy tuto sobotu 25. 3. o slavnosti Zvěstování Páně. Zájemci ať se hlásí P. Mikulášovi. Zahájení poutě bude v naší bazilice v 8:55. Mše svatá v Hájku je ve 13:00. A také v ten den při večerní mši svaté v 18:00 zazní Missa brevis in F dur od W. A. Mozarta.
 • Máte možnost přihlášení se do duchovního společenství Eucharistická hodina. Pan arcibiskup Jan v pražské arcidiecézi zakládá toto společenství, které svěřil nám premonstrátům na Strahově. Kdo se účastníte, nebo chcete účastnit pravidelných adorací, které tady prožíváme každý čtvrtek po večerní mši svaté, můžete se zapsat u P. Mikuláše. Členové dostanou knížku, která obsahuje modlitby a myšlenky o Eucharistii a každý první čtvrtek v měsíci bude za ně sloužená mše svatá zde na Strahově. Vzadu v bazilice je formulář pro přihlášení.
 • Sbírka na mzdový fond pražské arcidiecéze minulou neděli činí 10 160 Kč. Arcibiskupství pražské děkuje za podporu!