Ohlášky 2. 6. 2024

Dnes slavíme 9. neděli v mezidobí. Tento týden nás čeká: v pondělí památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, ve středu památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, ve čtvrtek slavnost sv. Norberta, biskupa a zakladatele našeho premonstrátského řádu, v pátek rovněž slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova a v sobotu památka Neposkvrněného srdce Panny Marie. Příští neděle bude 10. v liturgickém mezidobí.
• (jen dopoledne, večer případně upravit) Připomínáme, že červnové farní kafe, nebude dnes, na první neděli v měsíci, ale po domluvě v pastorační radě byl navržen termín v neděli 23. června po dopolední mši svaté, kde v závěru mše poděkujeme za školní rok a pak jsou všichni, zvlášť rodiče a děti, zváni na zmrzlinu.
• Srdečně zveme na zpívané chorální nešpory ve čtvrtek 6. června v 17 hod a následně na pontifikální mši svatou, kterou bude celebrovat pan arcibiskup Jan Graubner.
• Tento pátek proběhne Noc kostelů. Prosíme ty, kteří by chtěli a mohli pomoct s organizací, aby se hlásili panu kostelníkovi Tomášovi Vancovi. Děkujeme!
• Vzadu v bazilice se můžete napsat na adoraci během slavnosti sv. Norberta a o následujících dvou dnech, od 13.30 do 16.45. Tichá adorace bude probíhat v kapli sv. Norberta. Děkujeme všem, kdo se zapojí!
• Příští neděli při večerní mši svaté zazní Missa Quinis vocibus od Kryštofa Haranta z Polžic a Bedružic v podání sboru Amici musicæ antiquæ, další podrobnosti najdete na vývěsce.
• Také chceme velice srdečně poděkovat všem, kdo pomáhali při přípravě a průběhu slavnosti Těla a Krve Páně, Pán Bůh vám všem štědře odplať!