Ohlášky 21. 1. 2024

  • Dnes slavíme 3. neděli v liturgickém mezidobí, neděli Božího slova. Zítra máme nezávaznou památku sv. Vincence, jáhna a mučedníka, ve středu památku sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola, v pátek památku sv. Timoteje a Tita, biskupů a v sobotu opět nezávaznou památku sv. Anděly Mericiové, panny, zakladatelky sester sv. Voršily.
    Příští neděle bude 4. v liturgickém mezidobí.
  • Dnešek je vyhlášen jako neděle Božího slova. Čtěme, rozjímejme Písmo svaté, prosme o pevnou, zdravou a uvědomělou víru. Modleme se také za všechny, kdo slouží Božímu slovu ať už jako lektoři při přednášení Božího slova při bohoslužbách, ať už jako biblisté, kteří slovo Boží studují a vykládají.
  • Tento týden až do svátku Obrácení sv. Pavla máme též prožívat jako týden modliteb za sjednocení křesťanů. Mysleme na tento úmysl i ve svých modlitbách osobních a snažme se být nástroji pokoje a sjednocení ve všech společnostech, kam nás Pán Bůh povolal.