Ohlášky 21. 5. 2023

  • Dnes slavíme 7. neděli velikonoční. V pondělí je nezávazná památka sv. Rity z Cascie, řeholnice. Ve středu máme památku sv. Heřmana Josefa, kněze našeho řádu, ve čtvrtek bude památka sv. Řehoře VII., papeže, v pátek pak památka sv. Filipa Neriho, kněze a v sobotu bude nezávazná památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa. Příští neděli bude Slavnost Seslání Ducha Svatého – hod Boží svatodušní.
  • Dnes bude po večerní mši svaté v 19:00 slavnostnější májová, kde zazpívá také náš chrámový sbor. Po ní jste v 19:30 zváni na poslední nešpory ke křestnímu prameni.
  • Minulou neděli se vybralo na pronásledované křesťany 13 020 Kč. Děkujeme za podporu našich pronásledovaných bratří a sester!
  • Do slavnosti Seslání Ducha Svatého se přede mši svatou modlíme svatodušní novénu – májové jsou tedy po mši svaté.
  • V sobotu večer od 20:30 jste srdečně zváni na vigilii svatodušní s komunitou a po ní bude ještě pokračování této vigilie s bohoslovci a mládeží od sv. Vojtěcha v Dejvicích, kterou povede P. Christián Pšenička.
  • V neděli o Slavnosti Seslání Ducha Svatého při dopolední mši svaté v 10:00 zazní žesťová hudba z Wadgassenu. Mši svatou bude celebrovat rektor pražského kněžského semináře Jan Kotas a budou přítomní i bohoslovci. Při večerní mši svaté v 18:00 zazní Harmoniemesse B Dur Josepha Haydna.
  • V pátek 2. 6. se bude konat tradiční Noc kostelů. Prosíme opět o pomoc při organizaci i průběhu této akce. Kdo byste se chtěl zapojit do dění, hlaste se, prosím, u našeho kostelníka, pana Tomáše Vance. Děkujeme!
  • Na webu farnosti máte informace k farní pouti do Izraele a také možnost přihlášení se na tento zájezd. Více informací u P. Mikuláše.