Ohlášky 23.4.2023

  • Dnes slavíme 3. neděli velikonoční. Zítra máme v našem řádu památku Obrácení sv. Augustina, našeho otce. V úterý oslavíme svátek sv. Marka, evangelisty. Ve středu pak památku sv. Ludolfa, biskupa a mučedníka našeho řádu. V pátek bude nezávazná památka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka. V sobotu máme svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy a příští neděle bude 4. velikonoční – Neděle Dobrého pastýře – den modliteb za nová duchovní povolání.
  • Po dnešní večerní mši svaté srdečně zveme v 19:30 na slavnostní zpívané nešpory s procesím ke křestnímu prameni; stejně se budeme tyto nešpory modlit každou neděli v době velikonoční.
  • Příští sobotu se uskuteční farní poutní výlet vlakem do Sepekova a Milevska. Kdo se chce účastnit ať se hlásí P. Mikulášovi. Nejpozději zítra (pondělí) večer by potřeboval konkrétně vědět, kdo se hlásí a kdo pojede. Program poutě je na vývěskách, vzadu v kostele k rozebrání a na farním webu. Sraz účastníků je v 7:30 na hl. nádraží.
  • Tento týden máme zvlášť pamatovat v modlitbě na nová kněžská a řeholní povolání. Ale modleme se také za dobrá manželství a rodiny, z kterých pak mohou nová duchovní povolání vzcházet.