Ohlášky 24. 12. 2023

  • Dnes slavíme 4. neděli adventní, Rorate. Dnešní večerní mše svatá bude už v 16 hodin, jde o tradiční štědrovečerní mši, kterou vstupujeme do doby vánoční a při ní proběhne, jako každý rok, sbírka hraček pro děti v uprchlických táborech. Děti mohou přinést své dárky přede mší svatou k betlému. Děkujeme za podporu. Mše svatá dnes v 18 hodin nebude. O půlnoci pak bude pan opat Daniel slavit mši „půlnoční“.
    Zítra je Boží hod Vánoční, bohoslužby jsou tedy o půlnoci, v 10 a v 18 hodin. Tuto mši svatou bude sloužit apoštolský nuncius Mons. Jude Thaddeus Okolo a zazní při ní Missa pastoralis od Zikmunda Kolešovského. Jde o zasvěcený svátek, máme ho tedy slavit jako neděli.
    V úterý budeme slavit svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, bohoslužby budou též jako v neděli, tedy v 10 a v 18 hodin. Po dopolední mši svaté vás pozveme do kláštera na kafe a svatoštěpánské koledování.
    Ve středu máme svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty – žehná se víno, a ve čtvrtek opět svátek sv. Neviňátek, mučedníků betlémských. Příští neděle je neděle v oktávu Narození Páně, tedy svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Dopolední mše svatá bude spojena s žehnání rodinám a manželům. Je to zároveň poslední den v roce, večerní bohoslužba bude tedy tradičně posunuta na 17 hodinu a poděkujeme při ní za všechna dobrodiní uplynulého roku.
  • Všechny změny v bohoslužbách i jiné informace máte ve farním zpravodaji, který je vzadu v kostele k rozebrání.
  • Všem přejeme požehnané a pokojné prožití svátků vánočních!