Ohlášky 24. 9. 2023

  • Dnes slavíme 25. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý máme nezávaznou památku svatých římských mučedníků Kosmy a Damiána, ve středu památku sv. Vicence z Paula, kněze, ve čtvrtek oslavíme hlavního patrona Čech, svatého Václava, mučedníka, v pátek bude svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, v sobotu bude památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve a příští neděle bude 26. v liturgickém mezidobí.
  • Příští neděli při dopolední mši svaté oslaví své životní jubileum emeritní opat Michael, při mši svaté zazní ??? v podání našeho chrámového sboru pod taktovkou regenschoriho Vladimíra Roubala.
  • Příští neděle bude 1. v měsíci říjnu, po dopolední mši svaté vás srdečně zveme na farní kafe.
  • Ještě připomínáme (prodlouženou) možnost přihlásit své děti do výuky náboženství v naší farnosti.
  • Ve čtvrtek 5. 10. bude po večerní adoraci v 19:20 setkání biřmovanců ve farní klubovně.