Ohlášky 25. 2. 2024

 • Dnes máme 2. neděli postní. Dnešní sbírka bude jako tzv. „Haléř sv. Petra“ odeslána k dispozici svatému otci. Jsou to prostředky, kterými papež pomáhá lidem v aktuální nouzi na celém světě. Bůh vám odplať vaši štědrost! Příští neděle bude 3. postní.
 • Připomínáme a zveme k účasti na křížových cestách:
  • v úterý ve 20 hod na Petříně, sraz u 1. zastavení (toto úterý povedou naše sestry premonstrátky)
  • v pátek v 17:30 zde v bazilice. Tento týden povedou modlitbu naši ministranti.
 • Na farním webu nebo vzadu v bazilice se můžete přihlásit na postní duchovní obnovu, která se bude konat v sobotu 2. 3. v prostorách kláštera. Přihlašujte se nejpozději do středy 28. 2.
 • Příští neděli bude po dopolední mši svaté farní kafe v klášteře, na které jste zváni.
 • V sobotu 16. 3. se uskuteční již tradiční pěší pouť do Hájku. Zahájení poutě bude v naší bazilice v 8:30. Mše svatá v Hájku je plánovaná na 12:30. Hlaste se P. Mikulášovi.
 • Vzadu v bazilice je ode dneška schránka, do které můžete dávat návrhy kandidátů do pastorační rady farnosti. Návrhy je možné dávat po celý týden až do příští neděle včetně. Navrhovat můžou osoby od 15 let věku a navrhovanými (resp. kandidáty do PR) mohou být osoby od 18 let věku. Děkujeme za součinnost!
 • Vzadu si také můžete vzít farní zpravodaj.