Ohlášky 28. 1. 2024

  • Dnes slavíme 4. neděli v liturgickém mezidobí. Ve středu máme památku sv. Jana Boska, kněze, v pátek bude Slavnost Uvedení Páně do chrámu a v sobotu nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka.
    Příští neděle bude 5. v liturgickém mezidobí.
  • V pátek na slavnost Uvedení Páně do chrámu, bude večerní bohoslužba v 18:00 začínat v kostele sv. Rocha, kde požehnáme světlo svící a půjdeme průvodem do baziliky.
  • V sobotu po mši svaté ráno i večer bude udělováno svatoblažejské požehnání.
  • V neděli po dopolední mši svaté jste zváni na farní kafe do kláštera.
  • Tříkrálová sbírka v naší farnosti činí částku 20 551 Kč. Děkujeme za podporu a koledníkům za pomoc! Peníze budou určeny pro pomoc ženám v nouzi – nízkoprahovému centru v Žitné ulici.