Ohlášky 28. 4. 2024

  • Dnes je 5. neděle velikonoční. Zítra je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. V úterý je nezávazná památka sv. Pia V. papeže. Ve středu máme nezávaznou památku sv. Josefa, Dělníka. Ve čtvrtek slavíme v našem řádu svátek Přenesení ostatků sv. Norberta, našeho otce. V pátek opět svátek apoštolů sv. Filipa a Jakuba. V sobotu máme památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve a příští neděle bude 6. velikonočníDen modliteb za pronásledované křesťany.
  • Příští neděli bude při obou bohoslužbách sbírka na pronásledované křesťany. Děkujeme za pomoc a solidaritu!
  • Po celou dobu velikonoční vás o nedělích srdečně zveme na slavnostní chorální zpívané nešpory s procesím ke křestnímu prameni, a to vždy po večerní mši svaté v 19:30.
  • V pátek bude první pátek v měsíci, v závěru mše sv. bude svátostné požehnání, v sobotu po večerní mši svaté pouť k Panně Marii z exilu a v neděli po dopolední mši svaté jste zváni na farní kafe.
  • Májové pobožnosti budou v pondělí, středu a sobotu po večerní mši svaté u kaple Panny Marie Pasovské.
  • V sobotu 4. května bude na Svaté Hoře arcidiecézní pouť za duchovní povolání. Povzbuzujeme k účasti.