Ohlášky 28. 5. 2023

 • Dnes slavíme Slavnost Seslání Ducha Svatého – hod Boží svatodušní. V pondělí bude památka Panny Marie, Matky církve, začíná liturgické mezidobí, 8. týden. V úterý bude památka Zdislavy, ve středu svátek Navštívení Panny Marie, ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v pátek nezávazná památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků a v sobotu památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. Příští neděli bude slavnost Nejsvětější Trojice.
 • Sbírka na pronásledované křesťany 14. 5. přinesla částku 13 020 Kč. Pán Bůh vám odplať vaši štědrost.
 • V pátek 2. června se uskuteční Noc kostelů. V naší bazilice začne program po večerní mši svaté. Informace najdete ve vývěskách a na webu farnosti. Děkujeme všem, kteří se zapojili do organizace.
 • Pátek a sobota tohoto týdne a příští neděle budou 1. v měsíci červnu. V neděli nebude výjimečně farní kafe, to bude přesunuto na poslední neděli v měsíci 25.6. po dopolední mši svaté, při které přijmou některé děti naší farnosti křest a přistoupí k prvnímu svatému přijímání.
 • Už dopředu hlásíme:
  • V úterý 6. 6. máme slavnost sv. Norberta, mše svaté budou v 7:15 a v 18hod. Tuto večerní mši bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner a bude to zároveň zahájení duchovního společenství Eucharistická hodina.
  • Ve středu a ve čtvrtek 7. a 8. června bude v bazilice v kapli sv. Norberta možnost tiché adorace:  Od 14 do 16hodin. Přijďte se ztišit a klanět!
  • Ve čtvrtek 8. 6. bude slavnost Nejsv. Těla a krve Páně bude zde v bazilice jen ranní mše svatá, na večerní jsme všichni zváni do katedrály.