Ohlášky 3. 12. 2023

  • Dnes slavíme 1. neděli adventní. V pondělí je nezávazná památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve. Ve středu pak nezávazná památka sv. Mikuláše, biskupa. Ve čtvrtek máme památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve. V pátek prožijeme Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. V sobotu je opět nezávazná památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina. Příští neděle je 2. adventní.
  • Ve středu a v pátek budou rorátní mše při svíčkách už v 5.45. Jste zváni. Svíčky a zpěvníky budou v bazilice k dispozici. Tedy i tento pátek na Slavnost Panny Marie bez poskvrny prvotního hříchu počaté bude ranní mše svatá v 5.45. Mše svatá v 7:15 ve středu a v pátek nebude. Ostatní bohoslužbu jsou v obvyklých časech.
  • Příští neděli bude pro rodiče s dětmi setkání s Mikulášem v sakristii po dopolední mši svaté.
  • A také vás příští neděli chceme pozvat na adventní meditaci, která je tradičně součásti nešpor v 19:30. Meditaci povede pan opat Daniel a hudebně ji doprovodí Vladimír Roubal.
  • Dnešní sbírka je na mzdový fond pro kněze arcidiecéze pražské. Děkujeme za podporu!
  • Děkujeme za pomoc při organizování včerejší duchovní obnovy i farního Silvestra. Jsme rádi za hojnou účast a váš zájem.
  • Děkujeme dnes také muzikantům a zpěvákům za hudební doprovod dnešní liturgie 1. adventní neděle a všem přejeme pokojný a požehnaný Advent!