Ohlášky 3. 3: 2024

 • Dnes je 3. neděle postní.
  • (Pouze po dopolední mši svaté:) Po mši svaté vás zveme do kláštera na „Farní kafe“.
  • Příští neděle bude postní, tradičně zvaná Lætare, Raduj se! Při večerní mši svaté příští týden zaznějí renezanční polyfonie v provedení sboru Amici musicæ antiquæ (čti: amící muzicé antíkvé ?
 • Minulou neděli se na Haléř sv. Petra vybrala částka 11 436 Kč. Děkujeme za vaši štědrost!
 • Připomínáme a zveme k účasti na křížových cestách:
  • v úterý ve 20 hod na Petříně, sraz u 1. zastavení
  • v pátek v 17:30 zde v bazilice, tentokrát jí povede modlitební společenství.
 • V sobotu 16. 3. se uskuteční již tradiční pěší pouť do Hájku. Zahájení poutě bude v naší bazilice v 8:30. Mše svatá v Hájku je plánovaná na 12:30. Hlaste se P. Mikulášovi.
 • Vzadu v bazilice je schránka, do které můžete JEŠTĚ DNES dávat návrhy kandidátů do pastorační rady farnosti. Navrhovat můžou osoby starší 15 let a navrhovanými (resp. kandidáty do PR) mohou být osoby starší 18 let. Děkujeme za součinnost!