Ohlášky 31. 12. 2023

  • Dnes slavíme neděli v oktávu vánočním, svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Dnešní večerní mše svatá bude už v 17 hodin a poděkujeme při ní za všechna dobrodiní uplynulého roku. V pondělí následuje slavnost Matky Boží, Panny Marie. Jde o zasvěcený svátek, který máme slavit stejně jako neděli, čili i mše svaté budou v 10 a v 18 hodin. Dopolední mši svatou bude celebrovat pan opat Daniel, při večerní mši svaté zazní vánoční mše „Hej mistře“ od Jana Jakuba Ryby v podání chrámového sboru pod vedením Vladimíra Roubala. V úterý bude památka biskupů a učitelů církve, svatých Basila Velikého a Řehoře Naziánského. Ve středu následuje nezávazná památka Nejsvětějšího jména Ježíš. Při páteční večerní mši svaté oslavíme vigilii z následující slavnosti Zjevení Páně a budou při ní požehnány tradičně voda, kadidlo a křída. V sobotu následuje samotná slavnost Zjevení Páně, bohoslužby budou v pravidelných časech 7:15 a 18 hodin. Na příští neděli připadá svátek Křtu Páně, kterým zakončíme dobu vánoční. Při večerní mši svaté zazní renezanční moteta v podání sboru Amici musicæ antiquæ. Sbor řídí Jaroslav Orel.
  • Pátek a sobota tohoto týdne a příští neděle jsou první v měsíci lednu, vzhledem ke slavnosti Zjevení Páně nebudou ovšem v pátek a v sobotu obvyklé pobožnosti, pouze v neděli bude po dopolední mši farní kafe.
  • Příští dva týdny 7. a 14. 1. můžete po nedělních dopoledních mších svatých přispět na Tříkrálovou sbírku, koledníky potkáte před kostelem.
  • V úterý v 19.00 se v naši bazilice uskuteční novoroční koncert vánočních písní a koled v autorských úpravách Františka Fialy. Vstupné dobrovolné.
  • Všem přejeme požehnaný vstup do nového roku!