Ohlášky 4. 6. 2023

  • Dnes slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice. Při večerní mši zazní renesanční polyfonní mše od Jeana Moutona v podání sboru Amici musicae antiquae. Zítra bude památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, v úterý máme slavnost sv. Norberta, zakladatele řádu premonstrátů. Ve čtvrtek bude slavnost Těla a krve Páně. Upozorňujeme, že v našem kostele bude pouze ranní mše svatá v 7:15, večer jsme všichni zvaní v 17 hodin na společnou mši svatou do katedrály, po níž bude následovat tradiční průvod s Nejsvětější svátostí po hradčanském náměstí. V pátek bude nezávazná památka sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve.
    Příští neděle bude 10. v mezidobí.
  • Chceme moc poděkovat všem, kdo se zapojili do organizace Noci kostelů, či jakkoli přispěli k jejímu důstojnému průběhu.
  • Farní kafe bude tento měsíc výjimečně přesunuto na poslední neděli v měsíci 25.6. po dopolední mši svaté, při které přijmou některé děti naší farnosti křest a přistoupí k prvnímu svatému přijímání.
  • V úterý 6. 6. máme slavnost sv. Norberta, zakladatele našeho řádu. Mše svaté budou v 7:15 a v 18hod. Večerní mši bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner a bude to zároveň zahájení duchovního společenství Eucharistická hodina.
  • Ve středu a ve čtvrtek 7. a 8. června bude v bazilice v kapli sv. Norberta možnost tiché adorace: oba dny od 14 do 16hodin. Bude otevřený z boční strany vchod přímo do kaple sv. Norberta. Budeme rádi, když se vzadu v kostele zapíšete na adoraci – i z důvodu ohlídání baziliky. Děkujeme.