Ohlášky 5. 5. 2024

 • Dnes je 6. neděle velikonoční – Den modliteb za pronásledované křesťany. Zítra bude nezávazná památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Ve středu památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Ve čtvrtek oslavíme slavnost Nanebevstoupení Páně. Pontifikální mši svatou bude sloužit pan opat Daniel, výjimečně odpadne následná adorace.
  V pátek bude nezávazná památka sv. Jana z Avily, kněze a učitele církve a příští neděle bude 7. velikonoční.
 • Od pátku začíná novéna k Duchu Svatému, vyprošujeme jej sobě i celé církvi!
 • Dnešní sbírka při obou bohoslužbách bude věnována na pronásledované křesťany. Děkujeme za pomoc a solidaritu!
 • (Jen dopoledne!) Po této mši svaté přijměte pozvání na farní kafe, které se koná v klášterní salle terreně.
 • Po celou dobu velikonoční vás též srdečně zveme na slavnostní chorální zpívané nešpory s procesím ke křestnímu prameni, a to vždy o nedělích po večerní mši svaté v 19:30.
 • V měsíci květnu budou v pondělí, středu a sobotu po večerní mši svaté u kaple Panny Marie Pasovské Májové pobožnosti.
  V úterý, čtvrtek a pátek se budeme přede mší svatou od 17:30 modlit růženec, modlitbu zajišťuje a všechny srdečně k účasti zve  modlitební společenství.
 • Dopředu oznamujeme a zveme na Slavnost Nejsvětějšího Těla a Krve Páně ve čtvrtek 30. května v 17:00 hod. Arcibiskup Jan nás požádal, aby letos slavnost proběhla u nás v bazilice a s následným procesím po nádvoří.