Ohlášky 6. 8. 2023

  • Dnes slavíme svátek Proměnění Páně. Zítra bude nezávazná památka Sixta II, papeže a druhů, mučedníků, v úterý bude památka sv. Dominika, kněze, ve středu bude svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy, ve čtvrtek opět svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka, v pátek bude památka sv. Kláry, panny a v sobotu nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice. Příští neděle bude 19. v liturgickém mezidobí.
  • Příští neděli v 19:30 jste zváni na druhé strahovské nocturno. Zazní muzikálové a filmové melodie.
  • V úterý 15. 8.18:00 vás zveme na poutní mši svatou, kterou bude celebrovat želivský opat Tadeáš Robert Spišák, O. Praem.