Ohlášky 8. 1. 2023

  • Dnes slavíme Křtu Páně. Dnešním dnem končí doba vánoční. Od zítřka začíná první týden liturgického mezidobí. V pátek bude nezávazná památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve a v sobotu v našem řádu oslavíme památku sv. Gotfrída, bratra našeho řádu. Příští neděle bude 2. v mezidobí.
  • Mysleme ve svých modlitbách na volbu nového prezidenta České republiky a také dobře zvolme podle nejlepšího vědomí a svědomí pro dobro naší země.
  • Dnes a příští neděli bude před naší bazilikou po dopolední mši svaté Tříkrálová sbírka. Děkujeme ministrantům za pomoc a vám všem za štědrost.
  • Pokud by měl někdo zájem o přijetí svátostí biřmování, do konce února se hlaste P. Mikulášovi (775348346 nebo mikulas.selvek@seznam.cz). Také můžete osobně. Spodní věková hranice je 15 let. Horní neomezená…
  • V neděli 22. ledna je neděle Božího slova – při dopolední mši svaté bude požehnání všem lektorům a těm, kteří při liturgii čtou Boží slovo. Znovu připomínáme, že rádi uvítáme další zájemce, kteří by se do této služby chtěli zapojit z řad mužů i žen. Křest nás uschopňuje k tomuto zapojení se do slavení liturgie. Děkujeme za pomoc a ochotu sloužit!