Ohlášky 9. 6. 2024

  • Dnes slavíme 10. neděli v mezidobí. V úterý bude památka
    sv. apoštola Barnabáše, ve čtvrtek památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve a v sobotu rovněž památka
    sv. Víta, mučedníka. Příští neděle bude 11. v liturgickém mezidobí.
  • Připomínáme, že červnové farní kafe se bude konat v neděli 23. června po dopolední mši svaté, kde v závěru mše poděkujeme za školní rok a pak jsou všichni, zvlášť rodiče a děti, zváni na zmrzlinu.
  • Při dnešní večerní mši svaté zazní Missa Quinis vocibus od Kryštofa Haranta z Polžic a Bedružic v podání sboru Amici musicæ antiquæ, další podrobnosti najdete na vývěsce.
  • Velmi děkujeme všem, kdo jakkoli pomohli při Noci kostelů. Velice se vaší pomoci ceníme.

Neděle

9. 6.

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10:00    Za farníky

18:00   

Pondělí

10. 6.

Pondělí 10. týdne v mezidobí

7:15       Za † Gašpara, Štefániu a Alojza

18:00   

Úterý

11. 6.

Památka sv. Barnabáše, apoštola

7:15       Za živé a † spolubratry, rodiče , přátele a dobrodince

18:00   Za † Petra

Středa

12. 6.

Středa 10. týdne v mezidobí

7:15       Za † Erika, Alfonza a Miroslava

18:00    Za rodiče, maminku a tatínka Ludvíka a Růženu Procházkovy

Čtvrtek

13. 6.

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

7:15       Za duše v očistci

18:00   Za † Antonína a Marii Švihlíkovy a Boží požehnání pro celou rodinu

Pátek

14. 6.

Pátek 10. týdne v mezidobí

7:15       Za zdraví a Boží pomoc pro rodinu Jašekovu

18:00   

Sobota

15. 6.

Památka sv. Víta, mučedníka  

7:15      

18:00   

Neděle

16. 6.

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10:00    Za farníky

18:00