Ohlášky 9. 7. 2023

  • Dnes slavíme 14. neděli v mezidobí. V úterý je svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy. Na čtvrtek připadá nezávazná památka sv. Jindřicha. V pátek je svátek bl. Hroznaty, mučedníka našeho řádu. V sobotu máme památku sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve a příští neděle bude 15. v liturgickém mezidobí.
  • Čtvrteční adorace po večerní mši svaté zůstávají i během prázdnin, jste na ně srdečně zváni. Adorace je vždy zakončena modlitbou kompletáře a svátostným požehnáním.
  • Dopředu vás chceme pozvat v neděli 23. 7. na mši svatou v 10.00, kterou bude v naší bazilice celebrovat novokněz Jakub Žákavec a po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání.
  • Přejeme všem požehnané letní dny, ať Vás Pán opatruje na Vašich výletech a dovolených!