Ohlášky 9.4.2023

  • Dnes slavíme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční. Při večerní mši svaté zazní Paukenmesse od Josefa Haydna v provedení našeho chrámového sboru pod vedením regenschoriho Vladimíra Roubala. V pondělí budou mše svaté jako v neděli, tedy ranní mše svatá bude v 10 a večerní v 18 hodin. V ostatní dny budou mše už pravidelně, čili v 7:15 a v 18 hodin. Příští neděle bude 2. velikonoční, neděle Božího milosrdenství.
  • Po celý oktáv Zmrtvýchvstání Páně srdečně zveme na slavnostní zpívané nešpory s procesím ke křestnímu prameni; dnes a zítra budou v 19:30, v ostatní dny v 17 hodin. Příští neděli opět v 19:30.
  • Příští neděli bude po dopolední mši svaté farní kafe.
  • V sobotu 29. 4. bude farní výlet (pouť) do Sepekova a Milevska vlakem. Hlaste se panu faráři.
  • Chceme velice poděkovat všem, kdo se zasloužili o důstojnou a krásnou liturgii minulých dnů, také těm, kdo přišli adorovat k Božímu hrobu, či kdo jste jakkoli pomáhali v uplynulých dnech. Moc si toho vážíme, Pán Bůh vám to odplať!