Ohlášky Svatý týden a Velikonoce

  • Dnes slavíme Květnou neděli, vstupujeme do Svatého týdne. Od pondělka do středy budou mše svaté pravidelně, v úterý se též pomodlíme křížovou cestu na Petříně ve 20:00. Ve čtvrtek bude jediná mše v arcidiecézi sloužena v katedrále v 9:30, tzv. Missa chrismatis, při níž arcibiskup Jan posvětí oleje pro udělování svátostí. Zde v bazilice bude až v 18 hodin mše svatá na památku Poslední večeře Páně. Po jejím skončení bude následovat společná adorace v Getsemanské zahradě zakončená modlitbou kompletáře. Na Velký pátek budou obřady v 15 hodin. Ve 21 hodin vyjdeme od baziliky průvodem na Petřín, pomodlíme se růženec a následně Křížovou cestu. Na Bílou sobotu, podobně jako na Velký pátek, žádné mše nejsou. Ve 21 hodin začne před kostelem Vigilie zmrtvýchvstání Páně. Příští neděle bude slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční.
  • Na Velký pátek po obřadech a na Bílou sobotu od 10 hodin, vždy do 20:45, bude možnost adorace u Božího hrobu. Vzadu v kostele je rozpis adorace, na který se, prosím, dle svých možností zapište. Vchod na adoraci bude přes kapli sv. Norberta, kaple Božího hrobu bude na místě kaple Ecce homo. Ideálně se zapisujte po dvojicích kvůli ohlídání baziliky. Hlavní vchod bude zpřístupněn jako vždy po mříž.
  • Na Velký pátek je den přísného postu. Proběhne také sbírka na Svatou zemi, můžete přispět též během Bílé soboty do pokladničky, která bude umístěna u Božího hrobu.
  • Na Velký pátek a Bílou sobotu vás též zveme v 6 hodin na ranní chórovou modlitbu zvanou Tenebrae – temnoty. Kostel bude otevřen, přijďte až dopředu do chóru pokud možno pár minut před 6. hodinou.
  • Vzadu v kostele a na farních webových stránkách najdete Farní zprávy, kde je mimo jiné i rozpis všech bohoslužeb a modliteb Svatého týdne.
  • neděli Zmrtvýchvstání Páně bude dopolední mši svatou celebrovat pan opat Daniel, který v závěru mše svaté požehná velikonoční pokrmy, a při večerní mši zazní Paukenmesse od Josefa Haydna.
  • Po celý oktáv Zmrtvýchvstání Páně srdečně zveme na slavnostní zpívané nešpory s procesím ke křestnímu prameni, v neděli a v pondělí v 19:30, ostatní dny v 17 hodin.
  • Možnost svátostí smíření: pondělí až středa od 17:30. Budeme zpovídat dva a v případě potřeby zůstane jeden ve zpovědnici i během mše svaté. Na Velký pátek bude možnost od 14:20 a pak po velkopátečních obřadech od 16:30 do 18:00. Je možné se také domluvit individuálně. Nenechávejte svátost smíření na poslední chvíli!