Klášter podporuje

2022

Subjekt Účel Částka

Rodina Předbořice z.s.                                                                      

podpora chodu mateřské školy             70.000,- Kč
INPRESS a.s. pomoc pro uprchlíky z Ukrainy 20.000,- Kč
Aliance pro rodinu, z.s. dar pro podporu rodin 15.000,-Kč
Res Claritatis, z.s. dar na osvětovou činnost 6.000,- Kč
Potravinová banka dar na provoz 100.000,-Kč

 

2021

   
Subjekt Účel Částka

Rodina Předbořice z.s. https://www.rodinapredborice.cz/

podpora chodu mateřské školy 70.000,-Kč
Aliance pro rodinu, z.s. https://alipro.cz/ dar na provoz 20.000,-Kč
Vltavan Čechy, z.s. https://www.vltavan.cz/ dar na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého 10.000,-Kč
Mužské řehole v ČR https://www.rehole.cz/ dar na úpravu webových stránek "rehole.cz" 5.000,-Kč
Sestry františkánky z Předbořic http://www.frantiskanky.cz/aktuality/predborice příspěvek na školku 13.000,-Kč
Sestry Boromejky https://www.boromejky.cz/ dar na kyslíkovou jednotku 250.000,-Kč
Potravinová banka https://www.potravinovebanky.cz/ dar na provoz 100.000,-Kč
 

2020

   
  Subjekt Účel Částka
  Rodina Předbořice z.s. Podpora chodu mateřské školy 70.000,-Kč
  Sestry Norbertinky USA   165.262,- Kč
  Potravinová banka Džbánsko, z.s. Dar na provoz 70.000,- Kč

 

2019

 

 
  Subjekt Účel Částka
 

Nemocnice Milosrdných sester

sv. Karla Boromejského v Praze

(www.nmskb.cz)

Vybavení nových nadstandardních

pokojů Oddělení chirurgie NMSKB

300.000,-Kč
 

Židovská obec v Praze

(www.kehilaprag.cz)

Vydání knihy Ivy Steinové: Even zikaron.

Paměť židovských náhrobních kamenů v Milevsku

5.000,-Kč
 

TV NOE

(www.tvnoe.cz)
Podpora úhrady nákladů souvisejících s vysíláním 30.000,-Kč
 

Rodina Předbořice z.s.

(www.rodinapredborice.cz)
Podpora chodu mateřské školy 50.000,-Kč
 

Konvent minoritů v Brně

(immaculata.minorite.cz)
Vydávání časopisu IMMACULATA 4.000,-Kč
 

Kongregace Šedých sester

(www.sedesestry.cz)
Podpora činnosti 7.000,-Kč

2018

Subjekt Účel   Částka  

Rodina Předbořice z.s.

(www.rodinapredborice.cz)
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže   40.000,-Kč  

ERGO aktiv, o.p.s.

(www.ergoaktiv.cz)

Podpora chodu centra neurorehabilitace po mozkových příhodách   10.000,-Kč  

Velvyslanectví Arménské republiky

(cz.mfa.am/en/)

Podpora rozvoje arménské kultury

v České republice

  665.000,-Kč  

Nadace arcibiskupského semináře

(www.seminar-praha.cz)
Podpora sociálně slabých seminaristů   10.000,-Kč  

Obec Doksany

(www.obec-doksany.cz)

Rozvoj obce

  353.055,-Kč  
Res Claritatis Vydávání časopisu MONITOR   3.000,-Kč  
Římskokatolická farnost Olomouc – Klášterní Hradisko

Uložení ostatků zemřelých spolubratrů

premonstrátů

v kryptě kostela sv. Štěpána

na Klášterním Hradisku

  45.000,-Kč  

 

 

 

    PODPORA RESTAUROVÁNÍ A OBNOVY PAMÁTEK