Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Strahovské nádvoří 132/1
118 00 Praha 1

IČ: 00415090
DIČ: CZ00415090
Datová schránka: a2fiyf4

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Kontaktní osoby

Vedení kláštera

opatský sekretář, ředitel Strahovské knihovny
Mgr. Ambrož Petr Šámal, OPraem.
magistr kleriků, kantor
Mgr. Gorazd František Krušina, OPraem.
novicmistr
Mgr. Mikuláš Selvek, OPraem.
převor
ThLic. PaedDr. Martin Jozef Bartoš, PhD., OPraem.
opat
ThLic., PhDr. Daniel Peter Janáček, PhD., OPraem.

Kancelář provizora kanonie

provisor
Mgr. et. Mag. Christian Martin Pšenička, OPraem.
asistentka provizora
Mgr. Ivana Vopařilová
podatelna, personální, pronájmy
Eva Doubková
koordinátor pro chod kláštera a obchod
Faustína Andrea Krčmáriková, SPraem.
administrativní pracovnice
Dominika Helena Nováková, SPraem.

Právní oddělení

Ekonomické oddělení

finanční účetní
Ing. Jana Sajlerová
vedoucí ekonomického oddělení
Ing. Petr Fousek

Propagace a péče o návštěvníky

projektová koordinátorka pro oblast komunikace a vzdělávání
Mgr. Akvína Jana Pavlíková
specialista pro propagaci kláštera a péče o návštěvníky
Mgr. Jindřich Zdík Miroslav Jordánek, OPraem.

Investiční oddělení

manažer-koordinátor oddělení
ThLic. Petr Ivan Božik, OPraem.
vedoucí oddělení
Ing. Ivana Štysová
investiční technik
Ing. Václav Šturm
investiční technik
Jan Kučera
investiční technik pro Milevsko, Sepekov a Klášterní lesy
Petr Urban
architekt
Ing. arch. Šárka Hájková

Hospodářská správa

Strahovská knihovna

prvotisky
doc. PhDr. Petr Voit, Ph.D.
katalogizace, staré tisky
Mgr. Bořek Neškudla, Ph.D.
strahovský bibliotékář
Mgr. et. Mgr. Dr.H.E. Evermod Gejza Šidlovský, OPraem.
staré tisky, katalogizace, archiv
Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D.
správce sbírky rukopisů, editor sborníku Bibliotheca Strahoviensis
Mgr. Jan Pařez, Ph.D.
katalogizace, staré tisky, distribuce odborných publikací, akvizice
Mgr. Jan Pišna, Ph.D.

Strahovská obrazárna a umělecké sbírky

kurátor sbírek obrazů a uměleckého řemesla, vedoucí oddělení
Mgr. Libor Šturc

Farnost Strahov

rektor kostela Panny Marie Královny Andělů
Bonaventura Jiří Štivar
farní vikář
Mgr. Gorazd František Krušina, OPraem.
administrátor farnosti
Mgr. Mikuláš Selvek, OPraem.
regenschori
Vladimír Roubal

Klášter Strahov — Commercium s.r.o.

jednatel
ThLic. Marek František Drábek, DiS., OPraem.

Klášterní hotel a restaurace s.r.o.

jednatel
Daniel Janáček
kancelář
Restaurace Na pekle, V ráji

Klášterní lesy Strahov s.r.o.

vrchní lesní inspektor
Bc. Jiří Kabíček
účetní
Eva Kukačová
revírník Spálená
František Dráb
revírník Hradišťko
František Krňanský
revírník Dyleň
Ing. Jakub Jágl
zástupce lesního správce pro pěstební činnost
Ing. Jana Červenková
vrchní lesní správce, jednatel
Ing. Pavel Uhlíř
technik
Jindřich Vačlena
revírník Stražiště
Ladislav Kopřiva
revírník Mikulovice
Martin Čermák
revírník Stražiště
Martin Šimek
vrchní myslivecký správce, jednatel
Mgr. Pius Zdeněk Vágner OPraem.
Myslivecký hospodář pro všechny honitby
Milan Andrle
revírník Milíkov
Milan Hadari
vedoucí účetní
Miloslava Němečková
revírník Bečov
Ondřej Votruba
zástupce lesního správce pro těžební činnost
Petr Soulek, DiS
investiční technik
Petr Urban
revírník Chlum
Stanislav Koranda
revírník Úhonice, Pátek
Tereza Krňanská

Klášterní statky Strahov s.r.o.

účetní
Eva Kukačová
traktorista
Jiří Krejča
jednatel společnosti
Mgr. Pius Zdeněk Vágner OPraem.
traktorista
Michal Bartůněk

Klášterní rybářství Strahov s.r.o.

jednatelka společnosti
Ing. Eliška Friedbergerová
jednatel společnosti
Mgr. Pius Zdeněk Vágner OPraem
Správce rybníků – baštýř
Zdeněk Kolařík