Kontakty

KANCELÁŘ provizora KRÁLOVSKÉ KANONIE PREMONSTRÁTŮ NA STRAHOVĚ

Adresa: Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Praha 1

+420  233 107 704;  fax +420  233 107 752 
office@strahovskyklaster.cz
ID datové schránky: a2fiyf4

ThLic. Norbert František Vehovský PhD., O.Praem., provizor kanonie
tel.:  +420 233 107 705

Eva Doubková
tel.  +420 233 107 704, eva.doubkova@strahovskyklaster.cz


Právní oddělení

tel: +420 233 107 703
Václav Valeš tel: +420 777 742 167vaclav.vales@strahovskyklaster.cz,
Alexandra Bejvančická bejvancicka@strahovskyklaster.cz


Ekonomické oddělení

tel: +420 233 107 708
Ing. Petr Fousek
petrfousek@iol.cz
Ing. Jana Sejlerová jana.sajlerová@strahovskyklaster.cz

tel: +420 233 107 709
Lenka Bechyňsá klaster-bech@iol.cz
Tomáš Fajfr tomas.fajfr@strahovskyklaster.cz


Investiční oddělení

tel: +420 233 107 733
Norbert Dostál   +420 777 742 168 ; norbert.dostal@strahovskyklaster.cz
Ing. Václav Šturm  +420 777 742 169 ;  vaclav.sturm@strahovskyklaster.cz                                         Mgr. A. Jiří Svoboda +420 775 293 948 ; jiri.svoboda@strahovsyklaster.cz                                                     Ing. Arch. Šárka Hájková +420 776 705 604; sarka.hajkova@strahovskyklaster.cz                                                                           


Hospodářská správa

tel: +420 233 107 723
Miroslav Hinda
+420 777 742 160m.hinda@strahovskyklaster.cz
Jiří Vondráček   +420 777 742 162jiri.vondracek@strahovskyklaster.cz