Kontakty

KANCELÁŘ provizora KRÁLOVSKÉ KANONIE PREMONSTRÁTŮ NA STRAHOVĚ

Adresa: Strahovské nádvoří 132/1, 118 00 Praha 1

+420  233 107 704;  fax +420  233 107 752 
office@strahovskyklaster.cz
ID datové schránky: a2fiyf4

ThLic. Norbert František Vehovský PhD., O.Praem., provizor kanonie
tel.:  +420 233 107 705

Eva Doubková
tel.  +420 233 107 704, eva.doubkova@strahovskyklaster.cz


Právní oddělení

tel: +420 233 107 703
Mgr. Lenka Kořínková korinkova@strahovskyklaster.cz


Ekonomické oddělení

tel: +420 233 107 708
Ing. Petr Fousek
petrfousek@iol.cz
Ing. Jana Sajlerová jana.sajlerová@strahovskyklaster.cz

tel: +420 233 107 709
Bc. Klára Bukačová, bukacova@strahovskyklaster.cz


Investiční oddělení

tel: +420 233 107 733
ThLic. Petr Ivan Božik, O.Praem.; petr.bozik@strahovskyklaster.cz
Ing. Václav Šturm  +420 777 742 169 ;  vaclav.sturm@strahovskyklaster.cz
Ing. arch. Šárka Hájková  +420 776 705 604; hajkova@strahovskyklaster.cz
Jan Kučera +420 602 619 341kucera@strahovskyklaster.cz
           


Hospodářská správa

tel: +420 233 107 723
Miroslav Hinda
+420 777 742 160m.hinda@strahovskyklaster.cz
Peter Selvek     +420 777 742 162peter.selvek@strahovskyklaster.cz