Kontakty

KANCELÁŘ provizora KRÁLOVSKÉ KANONIE PREMONSTRÁTŮ NA STRAHOVĚ

Strahovské nádvoří 132/1, 118 00 Praha 1

+420  233 107 704
office@strahovskyklaster.cz
ID datové schránky: a2fiyf4

Mgr. et Mgr. Christian Martin Pšenička, O.Praem., provizor kanonie
tel.:  +420 233 107 705, +420 734 424 958, provizor@strahovskyklaster.cz
Mgr. Ivana Vopařilová, asistentka provizora
tel.:  +420 233 107 704, +420 733 490 477, ivana.voparilova@strahovskyklaster.cz

Eva Doubková
tel.  +420 233 107 704, +420 777 742 171, eva.doubkova@strahovskyklaster.cz


Právní oddělení

tel: +420 233 107 703
Mgr. Lenka Kořínková,+420 775 740 123, lenka.korinkova@strahovskyklaster.cz

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
tel: +420 233 107 709
Lucie Benešová  +420 732 292 105; lucie.benesova@strahovskyklaster.cz


Ekonomické oddělení

Ing. Petr Fousek, tel: +420 233 107 708, petrfousek@iol.cz
Ing. Jana Sajlerová, tel: +420 233 107 708,+420 602 319 827, jana.sajlerova@strahovskyklaster.cz
Bc. Klára Bukačová,tel: +420 233 107 709, +420 731 176 484, klara.bukacova@strahovskyklaster.cz


Investiční (STAVEBNÍ) oddělení

tel: +420 233 107 733
Ing. Ivana Štysová
, vedoucí oddělení; +420 725 845 165; ivana.stysova@strahovskyklaster.cz
ThLic. Petr Ivan Božik, O.Praem., manažer-koordinátor; +420 734 549 433; petr.bozik@strahovskyklaster.cz

Ing. Václav Šturm, investiční technik; +420 777 742 169; vaclav.sturm@strahovskyklaster.cz
Jan Kučera, investiční technik; +420 602 619 341; jkuc@volny.cz
Ing. arch. Šárka Hájková, architekt; +420 776 705 604; sarka.hajkova@strahovskyklaster.cz
Petr Urban, investiční technik Milevsko a Sepekov; +420 737 232 906; urban@lesystrahov.cz


Hospodářská správa

Miroslav Hinda +420 777 742 160, miroslav.hinda@strahovskyklaster.cz
Marek Rendek  +420 777 742 162, marek.rendek@strahovskyklaster.cz