Mše svatá na památku Večeře Páně

Termín konání:

Mši svatou celebruje opat Daniel.

Publikováno: 15. 2. 2024

Během mše svaté, která se slaví na památku poslední večeře Pána Ježíše s jeho apoštoly, se koná obřad mytí nohou. Po mši svaté následuje adorace v Getsemanské zahradě.