Josef Jíra

KALVÁRIE

Josef Jíra
Turnov 1929–2005 Malá Skála

Jeden z nejvýznamnějších českých umělců generace, která nastupovala na scénu po druhé
světové válce a hrála klíčovou roli při opětovném navázání na přerušenou tradici vývoje
českého moderního umění. Autor věnoval toto dílo Strahovskému klášteru v roce 2004.