Kladení do hrobu

Jan Jiří Hering, 1635

Jan Jiří Hering umělecké zkušenosti získal v Hesensku a zejména i v Itálii, kde pobýval před svým příchodem do Prahy. Reflektoval proto celu řadu uměleckých impulsů ze středoevropského malířství, ale též – jako jeden z prvních malířů činných v Čechách – využil podněty italské barokní malby. Kromě toho často využíval inspirace, které mu poskytovaly hojně rozšířené Dürerovy grafické listy. V tomto případě lze najít určité kompoziční analogie s dřevořezem Kladení do hrobu (B 12) z Dürerových Velkých Pašijí z r. 1497.

Text: Olga Kotková