O 510

Mistra z Frankfurtu, dílna
činná v Antverpách v první čtvrtině 16. stol.
 mezi 1511 - 1520

Zmrtvýchvstalý Kristus se zjevuje Panně Marii

tempera, dřevo, 138,5 x76,5 cm
inv. č. O 510;

Autorem je zřejmě dílna flámského malíře, činného v Antverpách mezi léty 1593 až 1520. Jméno i životní data malíře jsou neznámá a pouze díky jeho nejvýznačnějším dílům, umístěných ve Frankfurtu n. Mohanem (především Städel Museum), je označován jako "Mistr z Frankfurtu". Jeho práce byly ovlivněny tvorbou flámských malířů Jana van Eycka, R. Campina a především Huga van der Goes. K jeho klientům patřila bohatá antverpská společnost i členové dynastie Habsburků. K nim se zřejmě váže také císařská orlice na dlaždici u nohy Kristovy nohy, což by mohlo napovídat, že obraz byl zhotoven na zakázku některého z Habsburků, neboť z této dílny prokazatelně pocházejí podobizny Friedricha III. i jeho syna Maxmiliána.
Kompozice má předlohu v Dürerově rytině z cyklu Malých Pašijí. Scéna popisuje událost, jež se nevyskytuje v biblických textech, nýbrž až u středověkých textů (Pseudo-Bonaventura, Ludolf Saský), podle nichž se potkává zmrtvýchvstalý Kristus s matkou se slovy "Salve sancta parens".