O 511

Antverpský mistr
činný v Antverpách počátkem 16. stol.
počátek 16. stol.

Nesení kříže

tempera, dřevo, 70 x 104 cm
O 511; získáno 1850 z Magdeburku, před 1950 v inventáři opatství.

Dramatická scéna zobrazuje výjev, v němž se zmučený Kristus nesoucí kříž potkává se sv. Veronikou. Kromě jistého vlivu antverpskými malíři Barentem van Orley a zvláště pak Mistrem ze svaté Krve a jeho obrazem Nesení kříže (Bob Jones University, South Carolina) se inspirací pro malíře tohoto obrazu staly grafické předlohy, a to především rytina se stejným námětem od Martina Schongauera a i grafiky Albrechta Dürera a Lucase van Leydena. Na flámský původ poukazuje mimo jiné deska pobitá hřeby, upevněná na provaze a zavěšená v Kristově pasu. Tato deska, nazývaná "spijkerblok" a vyskytující se ve flámské mystické literatuře i výtvarném umění od 15. století, měla při chůzi či pádu zraňovat nohy a zvyšovat Kristova utrpení.
Obraz získal opat Jeroným J. Zeidler v roce 1850 z Magdeburku směnou za obraz soudobého malíře Josefa Mrniaka. Byl určen do tamního kostela Panny Marie, sloužícího až do počátku 19. století premonstrátkám. Z tohoto kostela bylo v roce 1626 vyzdviženo strahovským opatem Kašparem Questenberkem tělo zakladatele premonstrátského řádu svatého Norberta a o rok později umístěno ve strahovské bazilice.