O 534

Mistr tzv. Svatojiřského oltáře - okruh (?)
(činný v Čechách v poslední třetině 15. stol.)

Nevěřící Tomáš a Maří Magdalena

tempera, dřevo, 105 x 71 cm; 105 x 28 cm, inv. č. O 534

Stejně jako u většina obrazů, shromážděných do sbírky Strahovské obrazárny, nejsou dnes spojeny ani tyto dvě deskové malby s konkrétním prostorem, pro nějž byly vytvořeny. Rovněž tak již po dlouhá desetiletí hledají odborníci autora a místo vzniku. Dříve byly desky připisovány jinak neznámému "monogramistovi IVM", to podle písmen, které najdeme na soklu architektury střední desky. Dnes je již téměř jisté, že se jedná pouze o doslovný přepis signatury z grafického listu Israhela van Meckenem. Desky byly později zařazeny do okruhu děl následovníka Mistra Svatojiřského oltáře, předního představitele pozdně gotické deskové malby v Čechách. Přesto však o autorství dosud přetrvávají nejasnosti a soudí se, že malíř byl výrazně ovlivněn jihoněmeckým uměním.
Ústředním tématem obrazu je v době vzniku malby méně frekventovaný příběh z evangelia sv. Jana, v němž se pochybující apoštol Tomáš dotýká Kristových ran po jeho vzkříšení. Scénu na rámu komentuje citát z Janova evangelia (J 20, 27-28), ze stejného evangelia je i text na boční křídle s Maří Magdalenou (J 20, 17).