O 542

Bartholomeus Spranger
1546 Antverpy - 1611 Praha
mezi 1577 - 1580

Zmrtvýchvstání Krista

olej, dřevo, 112,5 x 85 cm
O 542.
Spranger po studiích u flámských malířů odjel do Itálie, kde získal další zkušenosti na různých místech, až roku 1570 vstoupil do služeb papeže Pia V. Roku 1577 pracoval pro císaře Maxmiliána II. ve Vídni,. Tento obraz vznikl pravděpodobně v době, kdy Spranger opouští Vídeň a přechází do Prahy, kde jej roku 1580 jmenoval císař Rudolf II. svým dvorním malířem. Soudí se, že obraz mohl být zhotoven jako epitaf pro císařský špitál ve Vídni. Mistrovská dynamická kompozice má jasný kolorit světlých pastelových tónů a suverénní vedení štětce, nepochybně jako výsledek Sprangerova italského školení. Virtuózní provedení malby současně svádí k myšlence, nebyl-li obraz od svého počátku míněn jako svébytné dílo, určené přímo pro vnímavého sběratele.