O 619, O 620, O 621, O 622

Wolf Huber - dílna
kolem 1520

Klanění pastýřů; Klanění tří králů; Smrt sv. Barbory; Smrt sv. Uršuly a jejich družek

tempera, dřevo, 101,5 x 68,5 cm
O 619, 620, 621, 622;

Autora, či spíše autory čtyř desek křídlového oltáře lze hledat v okruhu významného pasovského malíře Wolfa Hubera. Inspirací pro tyto malby se staly předlohy od Martina Schongauera, Hanse Süße von Kulbach a Albrechta Dürera. Přes drobné odchylky malířského rukopisu i velikosti se ze právem domnívat, že desky původně tvořily jeden oltářní celek. Na vnitřních stranách byly umístěny novozákonní scény ze života Panny Marie (Navštívení, dnes v soukromé sbírce) a Ježíše Krista (Klanění pastýřů, Klanění tří králů) , zatímco na vnějších se uplatnily výjevy ze života světic (Smrt svaté Barbory, Smrt svaté Uršuly).
Tyto čtyři obrazy společně s dalším, dnes nevěstným obrazem Snímání z kříže se před vznikem Strahovské obrazárny nacházel v rezidenci strahovských premonstrátů na Hradišťku u Prahy, navíc  
právě kult svaté Uršuly měl na Strahově bohatou tradici, neboť již roku 1256 věnoval kolínský biskup Konrád zdejší bazilice množství ostatků této světice a jejich družek, pro něž byla ve středověku vystavěna zvláštní kaple s oltářem sv. Uršuly (dnes kaple sv. Norberta). Nelze tak vyloučit, že obrazy byly původně určeny pro oltář této strahovské kaple.