O 699

Gaspare Diziani (1689 Belluno – 1767 Benátky)

olej, plátno; 122,5 × 97,5 cm

Alexander Veliký před Diogenem

Proslulé setkání Alexandra Velikého s Diogenem ze Sinópy popsali řecký životopisec Diogenes Laërtios a také Plutarchos. Zobrazování epizod z Alexandrova života bylo v benátském umění 18. století velmi oblíbené. Téma Alexander před Diogenem se proto stávalo součástí celých cyklů obrazů a většinou nefigurovalo osamoceně. Od Dizianiho byly dříve známy pouze dva obrazy s tímto námětem: jeden ze sbírky A. Z. de Balkany v Paříži, datovaný 1740–1747,  a druhý ze sbírky markýze Luigiho Dall’Agnese v Maron di Brugnera (Pordenone) zařazený do první poloviny padesátých let 18. století. Strahovský obraz představuje Dizianiho časné dílo, což dokazují zejména použití širokého štětce pracujícího skicovitými tahy, hutná barevná materie (impasto), plastická modelace, výraznější světelné kontrasty, načervenalý kolorit a vazba typicky zlatavého inkarnátu s tyrkysově zelenými, lazurními růžovými a stříbřitě šedými tóny. Tyto stylistické znaky umožňují obraz zhruba datovat do počátku třicátých let Settecenta, kdy vznikla výzdoba stropu farního kostela v Borbiago di Mira (před 1732).

Text: Zdeněk Kazlepka