O 767

Jheronymus Bosch - následovník
poslední čtvrtina 16. století

Odstranění kamene bláznovství

olej, dřevo, 32,5 x 28 cm
O 767; původní číslo 692.

Obraz má stejný námět, který použil Jheronymus Bosch na dílech, jež jsou dnes ve sbírkách madridského Prada a amsterdamského Rijksmusea. Tento strahovský byl vytvořen některým z Boschových následovníků v pozdějším období, i když se tato zvláštní scéna objevuje i u některých dalších flámských malířů, např. Pietra Bruegla, Quentina Massyse, Pietra Huyse a dalších. Téma je jednoduché - člověku, připoutanému k židli má být prováděna trepanace, tedy otevření lebky za účelem vynětí kamene bláznovství. Této bizardní akci přihlíží skupina osob různých stavů, vážně meditujících nad vyňatým kamenem.
Podle lidové pověry byl kámen v těle, přičemž se mohl nacházet nejen v hlavě, ale také ve střevech i jinde, příčinou duševních nemocí a depresí. K vyléčení pak bylo potřeba tento kámen odstranit. Více než o skutečné chirurgické zákroky šlo o šarlatánská představení, kde byla operace pouze předstírána. To je také jedním z možných vysvětlení obsahu obrazu. Při bližším pozorování najdeme na obraze několik zajímavých detailů - jsou to například dřeváky chirurga, kruhové okno se sedící sovou či klec s ptáčkem. Zobrazené předměty i vlastní scéna mají řadu dobových symbolických významů a narážek, jimiž se autor posmívá pošetilosti, hlouposti i slabomyslnosti.