O 787

Gerrit Dou
1613 Leiden - 1675 Leiden
kolem 1630

Portrét stařeny

olej,dřevo, 22 x 18 cm
O 787; před 1950 v inventáři opatství.

Gerrit Dou se narodil v Leidenu a zpočátku studoval u svého otce, rytce skla. Ve věku patnácti let se stal prvním žákem Rembrandta van Rijn. Poté, co Rembrandt 1631 odešel do Amsterdamu, se Dou etabloval jako nezávislý malíř, specializovaný na portréty a malé drobné žánrové scény. V jeho malbě je kladen mimořádný důraz na detail. Je jedním z nejvýznamnějších leidenských malířů sedmnáctého století, navíc zakladatelem tamní malířské gildy sv. Lukáše a zakladatel školy "fijnschilderns", (jemného malířství / fine-painters), jež v Leidenu působila přibližně v době mezi 1630 - 1710. Její členové se soustředili na rafinovanou techniku drobné malby se zobrazením každodenního života a extrémním důrazem na detail.
Obraz stařeny vytvořil jako mladík v době, kdy se učil v Rembrandtově ateliéru. Jiné Douovy podobizny této ženy s vrásčitou tváří, zapadlýma očima a výrazným nosem nalezneme v několika dalších galeriích, například v berlínské Gemäldegalerie či v Rijksmuseum Amsterdam. Stejná žena je zobrazena i na Rembrandtových portrétech, například v Královské sbírce ve Windsoru či ve sbírce Wilton House v Salisbury v Anglii. V dřívější době byly všechny tyto podobizny spojovány s Rembrandtovou matkou Neeltje van Zuytbroeck.