Kostel svatého Rocha

Ačkoli kostel na první pohled vypadá jako gotický, ve skutečnosti je mnohem mladší. Je zasvěcen svatému Rochovi, jednomu ze světců pomáhajících proti moru. Morové rány sužovaly obyvatele českých zemí ještě v 18. století a proti onemocnění neexistovala účinná ochrana.

Kostel sv. Rocha. V současné době slouží jako místo prodeje vstupenek.

Historie a stavební vývoj

Na místě dnešního kostela se nacházela gotická kaple, která byla počátkem 17. století v troskách. Ke stavbě kostela zasvěceného sv. Rochovi se v roce 1599 zavázal císař Rudolf II., kostel měl být poděkováním za ukončení moru, který v Čechách řádil v závěru 16. století. Se stavbou se začalo v roce 1603, dokončena však byla až kolem roku 1616 a vnitřní zařízení bylo dodáno ještě později. V 60. letech 17. století se kostel stal centrem formující se strahovské farnosti, protože klášterní kostely nesměly v této době být zároveň farními. Z toho důvodu byla do kostela pořízena a 8. dubna 1662 osazena křtitelnice. Kolem kostela se nacházel hřbitov (dnešní oplocené travnaté prostranství). Ačkoli hřbitov bývá někdy označován jako morový, z matrik lze doložit, že při epidemii v roce 1680 byly oběti moru z řad farníků odváženy na morové hřbitovy mimo město, zatímco zemřelí na jiné, nenakažlivé choroby, zde byli nadále pohřbíváni.

V roce 1784 byla v rámci církevních reforem prohlášena za farní kostel současná bazilika Nanebevzetí Panny Marie, kam byla přenesena i křtitelnice. Kostel sv. Rocha byl nadále využíván pro různé, i profánní účely. V roce 1881 se opat Zikmund Starý rozhodl obnovit jeho liturgickou funkci, nechal ho opravit a nově zařídit v novogotickém stylu. Po likvidaci kláštera komunistickým režimem v roce 1950 byl kostel využíván jako depozitář a skladiště, po stavební úpravě na začátku 70. let 20. století jako výstavní síň. Tuto funkci si podržel i po navrácení areálu kláštera premonstrátům, v současnosti slouží potřebám návštěvnického centra.

Galerie

Interiér kostela, historická fotograie
Kostel sv. Rocha směrem od nádvoří Strahovského kláštera. V současné době slouží jako místo prodeje vstupenek.
Kostel sv. Rocha. V současné době slouží jako místo prodeje vstupenek.