Podpořte nás

Milí přátelé, Strahovská bazilika i Strahovský klášter jsou místem na území Prahy 1, kde je příjemné pobývat, a cítit se dobře. Hlavními zdroji výnosů jsou dotace z Královské kanonie premonstrátů na Strahově, granty, pronájmy, sponzorské dary a sbírky.

Podporou naší farnosti nám pomáháte v tom, co je naší hlavní činností.

Jak nás můžete podpořit?

  • modlitbou;
  • dobrovolnickou prací: věnujte nám svůj volný čas formou dobrovolnické práce podle potřeb naší farnosti. Případně pomocí na akcích farnosti zveřejňovaných na těchto webových stránkách;
  • finančním darem na bankovní účet číslo: 27-1584070217/0100
  • odkazem ze závěti: dárce formou sepsání závěti může rozhodnout o přidělení svého osobního majetku nebo jeho části naši farnosti;
  • zprostředkováním finančního nebo věcného daru od firmy, kde pracujete nebo kde někoho znáte.

Děkujeme za jakoukoli podporu!

P. Mikuláš Selvek OPraem, administrátor farnosti

 

Jednorázový finanční dar je možno zaslat

  • Na adresu: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Pohořelec 23/113, 118 00 Praha 1 – Hradčany;
  • Na bankovní účet číslo: 27-1584070217/0100 (Komerční banka, a. s.)

Potvrzení o daru vydáváme na požádání na začátku následujícího roku anebo v případě příjmu hotovosti ihned. O potvrzení si můžete i zažádat na uvedených kontaktech. U větších darů uzavíráme darovací smlouvu.