Strahovské zahrady

Navštivte klášterní zahrady a nechte na sebe zapůsobit krásný pohled na město Prahu.

Pohled na Strahovský klášter od jihu směrem od Velké klášterní zahrady. V pozadí katedrála sv. Víta.

Strahovské zahrady 

Strahovské zahrady vznikly na území, které věnoval kníže Vladislav II. (pozdější král Vladislav I.) v roce 1140 řádu premonstrátů k založení kláštera. Prostorné pozemky byly vhodné pro založení vinic a zahrad, část z nich pokrývala obora. Můžeme předpokládat, že v nejbližším okolí kláštera vznikly již v jeho počátcích opatská zahrada (pod obydlím opata), konventní zahrada (pod jižním křídlem konventu), zeleninová zahrada (v blízkosti hospodářského dvora) a bylinná zahrádka klášterního pečovatele o nemocné (na svahu za konventní zahradou). Na Petříně byly už v době románské nalezeny vydatné zdroje pramenité vody, jež byly za opata Jana Lohela v letech 1586 – 1612 svedeny podzemními štolami do zahrady a klášterních budov a zajišťovaly tak celkovou závlahu. Konventní zahrada byla v té době osazována keři a květinami. Vedle konventní zahrady založil Lohel ovocný sad, začal také s chovem včel.

Do dnešních dnů je Strahovský klášterní komplex obklopen městskou zelení a může tak být cílem i těch, kteří chtějí zakusit poklidnou atmosféru petřínských sadů.

mapa klášterních zahrad

Opatská vyhlídka s vinicí

V letech 1991 – 1995 byla na prostranství těsně pod Opatskou zahradou vybudována, podle návrhu architekta Otakara Kuči, plošina s krásnou vyhlídkou na město, spolu se čtyřmi malými terasami s plodící vinnou révou. V současné době zde tým klášterních zahradníků pěstuje vinnou révu, odrůdu Hibernal. Z tohoto místa se můžete kochat nádhernými výhledy na Prahu, Hradčany a Pražský hrad. Pokud jste milovníky východů a západů slunce, pak doporučujeme navštívit toto místo v ranních nebo večerních hodinách.

 

Láhev Strahovského Hibernalu z tohoto kouzleného a prosluněného místa lze zakoupit v klášterním obchůdku u hlavního vchodu do areálu kláštera.

Vyhlídka ze Strahova patří k jedněm z nejkrásnějších pohledů na město Prahu.

Konventní zahrada

Konventní zahrada s letohrádkem se nachází v těsné blízkosti vyhlídky Panny Marie z Exilu.  Tato zahrada ve francouzském stylu je částí klášterní klauzury a slouží pro členy řádu premonstrátů, proto je pro veřejnost uzavřena. 

Pohled do konventní strahovské zahrady

Velká strahovská zahrada

Velká strahovská zahrada se rozprostírá ve svahu u Strahovského kláštera mezi ulicemi Úvoz a Strahovská, v dolní části je ohraničena ul. Vlašskou, v horní části sahá ke Hladové zdi. Horní část nad vyhlídkovou cestou Raoula Wallenberga patří klášteru a dolní část rozkládající se pod touto cestou je majetkem hl. města Prahy. Byla založena již v raném středověku jako užitková zahrada a do naší doby se zahrada zachovala jako ovocný sad s partiemi lesního porostu, ve kterém nyní dominují javory, ale z důvodu zachování této biologicky významné lokality (Natura 2000) je žádoucí návrat k dubohabrové skladbě.

Tato zahrada je zcela přístupná návštěvníkům. 

Opatská zahrada

Opatská zahrada se nachází v těsné blízkosti Opatské vyhlídky s vinicí přiléhá přímo ke klášteru z východní strany, která je obrácena směrem na Prahu. V současnosti je zahrada veřejnosti dočasně uzavřena.

Vyhlídka Panny Marie z exilu

Tato vyhlídka poblíž konventní zahrady byla v devadesátých letech rekonstruována a na ní instalována socha Panny Marie z Exilu. Vyhlídka je ideálním místem pro klidné zastavení s kouzelným výhledem na město. Toto místo nabízí jeden z nejlepších výhledů a je velmi oblíbené fotografy. Toto místo je určeno pro klidné rozjímání a není zde dovoleno pořádat oslavy či párty.

 

Zastávka na občerstvení a odpočinek

Při procházkách v naší zahradě se můžete občerstvit v naší Restauraci Na Pekle, která se nachází v původních vinných sklepech ze 13 století. První doklady o existenci restaurace jsou dochovány již z 12. století. Ke svému věhlasu však došla až ve 14. století, kdy král Karel IV. přivezl do Prahy vinnou révu z Francie a premonstráti svým umem vypěstovali víno tak kvalitní, že se i přes nepřízeň místního počasí rovnalo chutí vínům francouzským. Sám Karel IV. pak tyto sklepy rád navštěvoval, neboť jak je známo, dobrému vínu holdoval.

Návštěvu restaurace můžete spojit s prohlídkou věhlasné Strahovské knihovny či galerie a procházkou na kopec Petřín s rozhlednou.  Pokud chcete v Praze pobýt déle, doporučujeme využít služeb našeho boutique hotelu Questenberg, který se nachází v těsné blízkosti zahrad Strahovského kláštera.