Publikační činnost

Strahovský klášter vydává několik tiskovin, které se věnují oborům souvisejícími s existencí a činností kláštera. Především je to sborník Bibliotheca Strahoviensis, jejichž jednotlivé ročníky a obsahy si můžete prohlédnout na stránce jemu věnované. Dále vám nabízíme publikaci Životopisy sv. Norberta, Vzácné knižní vazby Strahovské knihovny a v neposlední řadě také publikaci věnovanou Strahovské obrazárně.

Knihovna Strahovského kláštera je jedinou v současné době fungující klášterní knihovnou. Věnuje se nejen péči o knižní fond a akvizici dalších, ale také i vědecké činnosti...

Přehled dostupných publikací

ŠIDLOVSKÝ, E.G.  Strahov, Praha 1995  - verze anglická, německá, francouzská, italská.

Stručný turistický průvodce po Strahovském klášteru. 

Cena 40,- Kč.

 

RYBA, B.  Soupis rukopisů Strahovské knihovny, III. - VI/2, Praha 1970-1979. 3 svazky a rejstřík.

Cena 200,- Kč.

 

HOFFMANN, F.  Soupis rukopisů knihovny Kláštera premonstrátů Teplá, 2 sv., Praha 1992.

Úvod také v němčině. 

Cena 600,- Kč.

 

BRODSKÝ, P. PAŘEZ, J., Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny, Praha 2008.

Cena 540,- Kč.

 

VOIT, Petr Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze / Petr Voit. — Vyd. 1. — Praha : Strahovská knihovna, 2015. — 1335 s. : il — (Bibliotheca Strahoviensis. Series monographia. 6). — ISBN 978-80-88009-05-4 (váz.). — ISSN 1213-6514.

Cena 1200,- Kč.

VOIT, Petr Vzácné knižní vazby Strahovské knihovny v Praze : od gotiky na práh baroka / Petr Voit. — Vydání: první. — Praha : Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2020. — 409 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile; 31 cm. — (Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica, ISSN 1213-6514 IX.). — Obsahuje bibliografie a rejstříky. — ISBN 978-80-88009-18-4 (vázáno)

VOIT, Petr Rare book bindings from the Strahov Library in Prague : from the Gothic to the treshold of the Baroque / Petr Voit ; translation by Stuart Roberts. — First edition. — Prague : Royal Canonry of Premonstratensians at Strahov, 2020. — 409 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 31 cm. — (Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica, ISSN 1213-6514 IX.). — Obsahuje bibliografie a rejstříky. — Přeloženo z češtiny. — ISBN 978-80-88009-19-1 (vázáno)

VOIT, Petr Kostbare Bucheinbände der Stiftsbibliothek Strahov in Prag : von der Gotik an die Schwelle des Barocks / Petr Voit ; Übersetzung: Marion Nejedlá. — Erste Ausgabe. — Prag : Königliche Kanonie der Prämonstratenser von Strahov, 2020. — 409 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile; 31 cm. — (Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica, ISSN 1213-6514 IX.). — Obsahuje bibliografie a rejstříky. — Přeloženo z češtiny. — ISBN 978-80-88009-20-7 (vázáno)

Sborníky Strahovské knihovny

Obsahují články z oborů monasteriologie, církevních dějin Čech a Moravy, výběrově knihovědy a pomocných věd historických (pokud se vztahují k fondům knihovny). Cizojazyčná resumé.

  • Bibliotheca Strahoviensis 1/1995. Rozebráno. Ke stažení na stránce věnované tomuto sborníku.
  • Bibliotheca Strahoviensis 2/1996.              Cena 132,- Kč
  • Bibliotheca Strahoviensis 3/1997.              Cena 132,- Kč
  • Bibliotheca Strahoviensis 4-5/2001.           Cena 215,- Kč
  • Bibliotheca Strahoviensis 6-7/2004.           Cena 215,- Kč
  • Bibliotheca Strahoviensis 8-9/2007.           Cena 275,- Kč
  • Bibliotheca Strahoviensis 10/2011.             Cena 275,- Kč
  • Bibliotheca Strahoviensis 11/2014.             Cena 198,- Kč
  • Bibliotheca Strahoviensis 12/2017.             Cena 250,- Kč
  • Bibliotheca Strahoviensis 13/2018.             Cena 250,- Kč