Farní kafe

Mezi oblíbenou činnost naší živé farnosti neodmyslitelně patří „Farní kafe“, na které je každý vřele zván a to vždy po ranní mši svaté první neděli v měsíci v průběhu školního roku.

Farní kafe je prostor k vzájemnému setkání, popovídání a upevnění vzájemných vztahů.

Setkání mimo mši

Vypití dobré kávy, popřípadě čaje je výbornou příležitostí ke společnému setkání farníků všech věkových kategorií. Mějte však, prosíme, na paměti, že káva, čaj a ostatní nápoje jsou připravovány dobrovolníky a je tedy velmi vítaný drobný příspěvek na úhradu nutných výloh, který je možné uhradit přímo na místě a pokud máte doma něco dobrého k zakousnutí, například nedělní bábovku, neváhejte se o tu dobrotu s námi podělit. Těšíme se na setkání s Vámi v co nejhojnějším počtu! 

Farní kafe se koná také u kapucínů a to vždy poslední neděli v měsíci během školního roku po ranní nedělní mši svaté, která začíná v 08:30 hod. Bratři kapucíni se těší na setkání s Vámi v co nejhojnějším počtu.