Grafická sbírka

Jako u většiny starých, organicky vzniklých kolekcí byla sbírka kresby a grafiky od svého vzniku součástí Strahovské knihovny. Přímo v knihovním fondu se nacházejí významné soubory, k nejznámějším patří soubor kreseb Giulia Romana nebo skicář Jana Willenberga zachycující podobu několika českých měst na počátku 17. století.

Pohled na Strahovský klášter před rokem 1736

Charakteristika sbírky grafik a kreseb

Strahovská sbírka grafiky a kreseb začala vznikat pravděpodobně v první polovině 19. století. Odkazy na některé grafické listy nalezneme v Künstlerlexikonu Bohumíra Jana Dlabače, je však otázkou, jestli k ní tehdy existoval nějaký inventář. Sbírka zahrnuje poměrně pestrou škálu žánrů i autorů, od drobné devocionální grafiky, přes rozsáhlý soubor portrétů, veduty českých i evropských lokalit, kvalitní volnou náboženskou grafiku, rozměrné listy obrazových tezí spjatých s vysokoškolskou výukou, až ke grafickým reprodukcím proslulých uměleckých děl. Z časového hlediska leží těžiště v 17.-19. století. V menší míře jsou ve sbírce zastoupeni i současní autoři. Jejich díla jsou získávána nákupem nebo jako dary, ať už přímo od umělců nebo jednotlivých členů kanonie.

Sbírku volné grafiky a kreseb převzal z podstatné části po likvidaci kláštera v roce 1950 nově založený Památník národního písemnictví. Když premonstráti na začátku 90. let 20. století získali zpět budovy kláštera, sbírka grafiky a kreseb prakticky neexistovala. Její opětně konstituováni bylo dílem restituce, která proběhla ve dvou etapách, během 90. let 20. století, a v letech 2010-2011. Vzhledem k tomu, že jenom část grafiky byla inventována, a evidenční karty nebyly součastí restituce, bylo rozhodnuto provést inventarizaci znovu do elektronické databáze. Inventarizace probíhala v letech 2008-2017. Sbírka má v současnosti téměř 50.000 inventárních čísel, rešerše provádí odborný pracovník na požádání. Od roku 2020 probíhá zpřístupnění sbírky ve formě digitalizátů na portálu eSbirky.cz, zpřístupněno je přes 8000 kusů, především devocionální grafika a portréty významných osobností ze 17.-19. století.

Galerie

Johann Sadeler (1550 Brusel — 1600 Benátky) podle Petera Candida (Petera de Witte) (cca. 1548 Bruggy — 1628 Mnichov) Zvěstování Panně Marii. Mezi 1588 a 1595 Mědiryt, papír; 426 × 279 mm (oříznuto) Strahovská knihovna — Grafická sbírka, inv. č. GS 15196
Václav Hollar (1607 Praha — 1677 Londýn) podle Leo van Heila (1605 Brusel — cca. 1661 Brusel) Premonstrátský klášter Tongerlo v Belgiiv1650. Lept, papír; 430 × 561 mm (oříznuto); I. stav Značeno v kartuši vlevo: WENCESLAUS HOLLAR BOHEMUS ANNO M. D.C. L.; Leo Van Heil Bruxellensis delin. Strahovská knihovna — Grafická sbírka, inv. č. GS 28246.
Neznámí autoři činní ve druhé polovině 18. století Johann Pachmayer „Obrázky svatých“ — Dekorativně pojatá sestava jedenáctiručně malovaných a tištěných devočních obrázků v původní adjustaci z poloviny 19. století 2. polovina 18. století; 20. léta 19. století Akvarel, kolorovaná litografie, papír, pergamen; rozměry adjustace 427 × 500 mm Strahovská knihovna — Grafická sbírka, inv. č. GS 7870—7880.
F. B. Werner, Pohled na Strahov, 20. léta 18. století