Základní informace

Pro odbornou veřejnost je otevřena naše studovna. Primárně slouží pro bádání ve fondech Strahovské knihovny, využívána je také badateli zabývajícími se uměleckými sbírkami kláštera. Protože řada našich rukopisů, knih a sbírkových předmětů je již digitalizovaná, zpřístupňujeme jejich originály va studovně pouze ve zvláštních případech. Pokud však digitalizát dosud neexistuje, je možné prezenčně studovat originál. Absenční výpůjčky vzhledem k charakteru sbírek neumožňujeme.

 

Úvodní foto
Tempus scribendi, Protocollum české premonstrátské cirkárie, kolem 1710

Otevírací doba

Studovna

Pondělí Zavřeno
Úterý 9:00-12:00 13:00-16:00
Středa Zavřeno
Čtvrtek 9:00-12:00 13:00-16:00
Pátek 13:00-16:00
Sobota - Neděle Zavřeno

  • Dovolujeme si upozornit badatele, že studovna bude od pondělí 1. července 2024 do pondělí 2. září 2024 uzavřena.

Co studovna nabízí a jak ji využít?

Strahovská knihovna poskytuje bezplatně služby obvyklé ve veřejných knihovnách v České republice. Podmínkou umožnění studia je vyplnění badatelského listu, předložení osobního průkazu (občanského průkazu nebo pasu) a dodržování badatelských řádů. Badatelský list se každoročně obnovuje. Do studovny je třeba se předem objednat, požadavky na studium prosím směřujte na pracovníka studovny. Vaše návštěva bude mailem potvrzena spolu s dostupností požadovaných děl. Prosím využijte naše webové katalogy. S jejich pomocí zjistíte, zda se vámi požadované dílo v našich fondech nachází, v některých případech získáte přístup přímo k jeho digitalizátu.

Studovna je vybavena příruční knihovnou, která obsahuje základní příručkovou a encyklopedickou literaturu, základní literaturu k dějinám českých zemí (včetně edic typu Codex diplomaticus, Berní rula apod.), obsáhlou sbírku literatury k církevním dějinám českých zemí, základní, a zároveň méně dostupná encyklopedická díla věnovaná řeholním institucím, a především téměř kompletní literaturu k dějinám premonstrátského řádu včetně celé řady periodika Analecta Praemonstratensia. K dispozici jsou také reprinty starších historických děl o řádu, např. Annales od Charlese Hugo, a dále standardní zahraniční publikace o liturgii nebo hagiografii. Pro studijní potřebu je možné zhotovit si fotoreprodukce, jednotlivé případy je však třeba konzultovat se službou ve studovně kvůli fyzickému stavu knihy či sbírkového předmětu.

Galerie

Nejstarší katalog Strahovské knihovny z roku 1672
Nejstarší katalog Strahovské knihovny z roku 1672
Moudrost si vystavěla dům, freska v Teologickém sálu od Siarda Noseckého
Učenci zkoumají svět, freska v Teologickém sálu od Siarda Noseckého